Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Όλα
Διακηρύξεις - Προμήθειες
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Διαγωνισμός
Οχήματα Επιτήρησης Αγροδασικών Περιοχών για τη Δασική Υπηρεσία-ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ PICK-UP 4Χ4 (διπλοκάμπινο)
Διαγωνισμός
Περίληψη Διακήρυξης Α΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη Στέγαση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.
Διαγωνισμός
Παροχή διευκρινήσεων, τροποποίηση και χορήγηση παρατάσεων για την υπ’ αριθ. 11/2024 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Διαγωνισμός
Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Πυροσβεστικών Ελικοπτέρων Μεσαίου Τύπου» / Clarifications for the Public tender “Provision of Medium Type/ Size firefighter helicopters”
Διαγωνισμός
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΑΡΟΣ ΚΑΙ ΑΤΛΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Διαγωνισμός
Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου για την πρόληψη, άμεση επέμβαση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές»
Διαγωνισμός
Τροποποιήσεις για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια ειδικών μέσων περιπολίας και απομάκρυνσης πολιτών» / Modifications for the Public tender for the Public tender “Procurement of special means for patrolling and evacuation”
Διαγωνισμός
Διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για την άμεση και την προσωρινή διαμονή πληθυσμού μετά την εκδήλωση καταστροφών»
Διαγωνισμός
Τροποποιήσεις για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου για την πρόληψη, άμεση επέμβαση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές»
Διαγωνισμός
Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου για την πρόληψη, άμεση επέμβαση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές»
Διαγωνισμός
Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια ειδικών μέσων περιπολίας και απομάκρυνσης πολιτών» / “Clarifications for the Public tender “Procurement of special means for patrolling and evacuation”
Διαγωνισμός
Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Πυροσβεστικών Ελικοπτέρων Μεσαίου Τύπου» / Clarifications for the Public tender “Provision of Medium Type/ Size firefighter helicopters”