Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Όλα
Διακηρύξεις - Προμήθειες
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Διαγωνισμός
Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος
Διαγωνισμός
Κάψουλες Απομόνωσης και Λοιπός Εξοπλισμός για τη Μεταφορά Ασθενών-Isolation Capsules and other equipment for patient transport
Διαγωνισμός
Παροχή διευκρινίσεων επί των όρων της υπ’ αριθ. 17/2023 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και παράταση προθεσμιών
Διαγωνισμός
Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό «Προμήθεια 3 αεροσκαφών ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων, παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων (airsurveillance)»
Διαγωνισμός
Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό «Προμήθεια δύο (2) ελικοπτέρων μεσαίου μεγέθους για υγειονομικές αποστολές και ενός (1) ελικοπτέρου για την μεταφορά της ομάδας διαχείρισης περιστατικών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας»
Διαγωνισμός
Τροποποίηση των όρων της υπ' αριθ. 13/2023 Δ/ξη Γ.Γ.Π.Π/Π.Π.
Διαγωνισμός
Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό «Προμήθεια δύο (2) ελικοπτέρων μεσαίου μεγέθους για υγειονομικές αποστολές και ενός (1) ελικοπτέρου για την μεταφορά της ομάδας διαχείρισης περιστατικών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας»
Διαγωνισμός
Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια 3 αεροσκαφών ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων, παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων (airsurveillance)»
Διαγωνισμός
Διακήρυξη: «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και «Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, Περιφερειακά-Τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς» (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)
Διαγωνισμός
Διακήρυξη «Προμήθεια είκοσι πέντε (25) Αμφιβίων Μονοκινητήριων Αεροσκαφών Πυρόσβεσης για τα νησιωτικά συμπλέγματα» ​​​​​​​Public tender “Procurement of twenty five (25) amphibious single engine Fire Fighting Aircrafts for the island complexes”
Διαγωνισμός
Διακήρυξη ««Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και «Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, Περιφερειακά-Τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς»» - Public tender “vehicles"
Διαγωνισμός
Παροχή διευκρινίσεων επί των όρων της υπ’ αριθ. 17/2023 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας