Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Όλα
Διακηρύξεις - Προμήθειες
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Διαγωνισμός
Για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός ηλεκτρονικών και δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης γέφυρας πυροσβεστικών πλοίων για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας /Πυροσβεστικού Σώματος
Διαγωνισμός
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός δύο (2) ελικοπτέρων Super Puma»
Προκήρυξη
Απόφαση τροποποίησης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός δύο (2) ελικοπτέρων Super Puma» (ΑΔΑΜ: 23PROC012207991 2023-02-28)
Προκήρυξη
Προκήρυξη για την προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης δύο (2) ελικοπτέρων Super Puma (AS332-L1)
Διαγωνισμός
Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια κινητών κέντρων διοίκησης και επιτόπιου ελέγχου στις 13 Περιφέρειες»
Διαγωνισμός
Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθ. 06/2023 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Διαγωνισμός
Hλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας προς σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια αεροπορικού καυσίμου JET A-1 για τα μισθωμένα και ιδιόκτητα ελικόπτερα του ΠΣ
Διαγωνισμός
Προμήθεια: (α)τμήμα 1- ιατρικός εξοπλισμός εντατικής θεραπείας, (β) τμήμα 2- εργαστηριακός εξοπλισμός και αναλώσιμα, (γ) τμήμα 3- εξοπλισμός μεταφοράς εμβολίων-κιβώτια, λοβοί, (δ) τμήμα 4- μέσα ατομικής προστασίας, με την ασφάλεια αυτών
Διαγωνισμός
«Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθ. 03/2023 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος»
Διαγωνισμός
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την «αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός δύο (2) ελικοπτέρων Super Puma»
Πρόσκληση
Invitation to participate in a preliminary consultation, purchase of three (3) helicopters for the transportation of the GSCP incident management team and medical missions
Πρόσκληση
Invitation to participate in a preliminary consultation, supply of 3 aircraft as air operations centers