Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Επιστημονική και Διοικούσα Επιτροπή του ΕΚΕΔΑΠ αποτελείται από ακαδημαϊκούς, ερευνητές και άλλους ειδικούς σε σχετικά θέματα.

Οι επιτροπές αυτές έχουν ορισθεί με βάση την Υπουργική Απόφαση 1324/9-4-2003

Διευθυντής του ΕΚΕΔΑΠ είναι ο Καθηγητής Μίλτος Σταθερόπουλος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών

Επιστημονική συνεργάτης του ΕΚΕΔΑΠ είναι η Δρ. Σοφία Κάρμα, ΕΔΙΠ ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, η οποία υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες του Κέντρου από το 2003.