Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ν. 5116/2024 (ΦΕΚ 100/Α/3.7.2024) Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή, διατάξεις για το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις