Πολιτική Προστασία

See more
Daily Fire Risk Map

Daily Fire Risk Map

The publication of the Daily Fire Risk Map issued by the General Secretariat for Civil Protection for the forest fire season has been completed

Η έκδοση του Χάρτη για την αντιπυρική περίοδο του forest fire season has been completed

Climate Crisis

Κλιματική Κρίση - civilprotection.gov.gr

Information Material