Πολιτική Προστασία

View More
Daily Fire Risk Map Search Results

Daily Fire Risk Map Search Results

Η έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την αντιπυρική περίοδο του 2022 ολοκληρώθηκε

Η έκδοση του Χάρτη για την αντιπυρική περίοδο του 2022 ολοκληρώθηκε

Climate Crisis

Κλιματική Κρίση - civilprotection.gov.gr

Information Kit