Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πότε & πώς με ειδοποιεί

decorative

Το Νούμερο σου στην  Έκτακτη Ανάγκη

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή επικίνδυνων φαινομένων ή συμβάντων, ειδοποιεί τους πολίτες προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία τους.

Πρόκειται για το εξερχόμενο σκέλος της Υπηρεσίας Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης 112 , καθώς αναφέρεται σε εξερχόμενες ειδοποιήσεις που αποστέλλονται στους πολίτες για τον σκοπό αυτό.

Πότε με ειδοποιεί

Όταν αναμένεται ή εξελίσσεται κάποιο καταστροφικό συμβάν ή μια επικίνδυνη κατάσταση που συνιστά άμεση απειλή για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά τους, οι πολίτες ειδοποιούνται προκειμένου να λάβουν κατευθύνσεις και οδηγίες για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Επίσης, σε περιπτώσεις κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης το 112 δύναται να ενημερώνει τους πολίτες για μέτρα προληπτικού χαρακτήρα που λαμβάνονται για την προστασία της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας τους, τα οποία έχουν άμεση εφαρμογή.

Πώς με ειδοποιεί

Οι πολίτες ειδοποιούνται με χρήση διαφόρων τεχνολογιών και μέσω ποικίλλων καναλιών, όπως με αποστολή γραπτής ειδοποίησης με μήνυμα Εκπομπής Κυψέλης σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones). Σε περίπτωση που ένας πολίτης δεν διαθέτει έξυπνο κινητό, μπορεί να κάνει εγγραφή στην Υπηρεσία και να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να ειδοποιείται.

Οι ειδοποιήσεις έχουν τη μορφή σύντομου κειμένου και στα κινητά τηλέφωνα συνοδεύονται από έναν χαρακτηριστικό ήχο συναγερμού προκειμένου να γίνονται άμεσα αντιληπτές και να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

FAQ - Πότε & πώς με ειδοποιεί

1.

Σε ποιες περιπτώσεις λαμβάνω επείγουσες ειδοποιήσεις από το112;

Το 112 με ειδοποιεί όταν κοντά στην περιοχή όπου βρίσκομαι υπάρχει κίνδυνος ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως είναι για παράδειγμα μια επικίνδυνη δασική πυρκαγιά, έντονη βροχόπτωση ή καταιγίδα, χιονόπτωση, σεισμός ή κάποιο βιομηχανικό ατύχημα για να λάβω κατευθύνσεις και οδηγίες για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Επίσης, το 112 δύναται να με ενημερώσει για μέτρα προληπτικού χαρακτήρα που λαμβάνονται για την προστασία μου και έχουν άμεση εφαρμογή, όπως για παράδειγμα για μέτρα που αφορούν σε περιορισμούς στην κυκλοφορία ή στη λειτουργία των σχολείων.

2.

Τι πρέπει να κάνω όταν λάβω επείγουσα ειδοποίηση;

Διατηρώ την ψυχραιμία μου, εφαρμόζω τις κατευθύνσεις που μου δίνονται και ακολουθώ τις οδηγίες των Αρχών.

3.

Έχω έξυπνο κινητό (smartphone). Θα λαμβάνω ειδοποιήσεις του 112;

Αν διαθέτω έξυπνο κινητό τηλέφωνο (smartphone) και είναι ενημερωμένο με το λογισμικό (firmware) του κατασκευαστή, τότε λαμβάνω γραπτή ειδοποίηση (μήνυμα Εκπομπής Κυψέλης / Cell Broadcast - CB), η οποία εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου και συνοδεύεται από χαρακτηριστικό ήχο συναγερμού.

Οι ειδοποιήσεις μέσω Εκπομπής Κυψέλης είναι ενεργοποιημένες αυτόματα στα κινητά που διατίθενται στην Ελλάδα από τον Δεκέμβριο του 2019 και μετά.

4.

Δεν έχω έξυπνο κινητό. Μπορώ να λαμβάνω ειδοποιήσεις του 112;

Αν δεν έχω έξυπνο κινητό τηλέφωνο (smartphone), μπορώ να λαμβάνω ειδοποιήσεις από το 112 κάνοντας εγγραφή στην υπηρεσία λήψης ειδοποιήσεων συμπληρώνοντας την online φόρμα που είναι διαθέσιμη στην παρούσα σελίδα ή καλώντας το 112.

Όταν κάνω εγγραφή στην υπηρεσία, είναι χρήσιμο να γνωρίζω ότι θα μου ζητηθεί να ορίσω συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία, προκειμένου να λαμβάνω ειδοποιήσεις για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που λαμβάνουν χώρα εντός του εύρους της εν λόγω περιοχής και μόνο.

5.

Με ποιους άλλους τρόπους μπορώ να λαμβάνω ειδοποιήσεις;

Πέραν των γραπτών ειδοποιήσεων που αποστέλλονται στα κινητά τηλέφωνα μέσω Εκπομπής Κυψέλης, ειδοποιήσεις μπορώ επίσης να λαμβάνω με τους ακόλουθους τρόπους:

  • SMS - σύντομα μηνύματα: Ως αποστολέας του μηνύματος εμφανίζεται το 112
  • email - μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ως αποστολέας των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμφανίζεται ηλεκτρονική διεύθυνση @112.gov.gr
  • φωνητικούς συναγερμούς σε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο: Πρόκειται για απόδοση γραπτού κειμένου σε ηχητικό μήνυμα (text-to-speech). Ως καλών εμφανίζεται το 112 και το μήνυμα εκφωνείται μόλις απαντήσω την κλήση.

Για όλους τους παραπάνω τρόπους απαιτείται να κάνω εγγραφή εδώ.

6.

Γιατί οι επείγουσες ειδοποιήσεις συνοδεύονται με ήχο συναγερμού;

Ο ήχος συναγερμού που συνοδεύει την επείγουσα ειδοποίηση στο κινητό είναι διαφορετικός από κάθε άλλο ήχο ειδοποίησης της συσκευής και συμβάλλει ώστε να μην διαφύγει της προσοχής μας το γραπτό μήνυμα, που έχει πάντα στόχο να μας προειδοποιήσει για τον κίνδυνο και για τις ενέργειες που χρειάζεται να κάνουμε ώστε να μείνουμε ασφαλείς.

7.

Τι κάνω εάν θέλω να ξαναδώ ειδοποίηση που έλαβα από το 112;

Πολλά έξυπνα κινητά διατηρούν ιστορικό ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης, στο οποίο μπορώ να ανατρέξω. Η σχετική επιλογή είναι διαθέσιμη στο ίδιο σημείο απ’ όπου ενεργοποιούνται οι σχετικές ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης.

Σε κάθε περίπτωση, μπορώ να επισκεφθώ και να συμβουλευτώ τους επίσημους λογαριασμούς του 112 στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης Facebook και X (Twitter), όπου αναρτώνται οι εκπεμπόμενες ειδοποιήσεις.

8.

Πώς μπορώ να ακούω το περιεχόμενο των ειδοποιήσεων που λαμβάνω από το 112;

Για να ακούω σε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο το περιεχόμενο των γραπτών ειδοποιήσεων του 112 με φωνητική απόδοση (Text to Speech ή TTS) δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσω εγγραφή στην Υπηρεσία. Εφόσον το κινητό μου τηλέφωνο υποστηρίζει τη λειτουργία TalkBack σε Android και VoiceOver σε iOS θα το περιεχόμενο του μηνύματος θα εκφωνηθεί αυτόματα. Σε περίπτωση που διαθέτω κινητό παλαιότερης 16/1/2024 14 τεχνολογίας ή επιθυμώ να λάβω το μήνυμα στο σταθερό μου τηλέφωνο, τότε χρειάζεται να πραγματοποιήσω εγγραφή στην Υπηρεσία.

Η γλώσσα που θα εκφωνείται το μήνυμα εξαρτάται από τις ρυθμίσεις συσκευής, για τις οποίες μπορώ να συμβουλευθώ τις οδηγίες χρήσης ή τον εκάστοτε κατασκευαστή. Σημειώνεται ότι η παροχή τεχνολογίας TTS μέσω των συσκευών είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο της εφαρμογής Μέτρων Ισοδύναμης Πρόσβασης στην ΕΕ, προκειμένου ένα γραπτό κείμενο να εκφωνείται ώστε να γίνεται αντιληπτό και από άτομα με προβλήματα όρασης. Σημειώνεται, επίσης, ότι η διαδικασία εκφώνησης ενός μηνύματος Εκπομπής Κυψέλης σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με το λογισμικό μετατροπής κειμένου σε ήχο (TTS) που υποστηρίζει ο κάθε κατασκευαστής κινητού τηλεφώνου (TalkBack σε Android και VoiceOver σε iOS).

9.

Τι κάνω αν δεν θέλω να λαμβάνω ειδοποιήσεις;

Συστήνεται να μην προβώ σε απενεργοποίηση λήψης προειδοποιητικών μηνυμάτων που στέλνονται για τη δική μου ασφάλεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή επικίνδυνων φαινομένων ή συμβάντων. Εάν, ωστόσο, εμμένω στην απόφασή μου να μην λαμβάνω στο εξής τις σχετικές ειδοποιήσεις που αφορούν στην ασφάλειά μου, θα πρέπει να ακολουθήσω τις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου μου ή να απευθυνθώ στον κατασκευαστή της συσκευής, για να με βοηθήσει με τις σχετικές ρυθμίσεις.

10.

Πού μπορώ να απευθυνθώ για θέματα διοικητικής υποστήριξης σχετικά με το 112;

Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσω με το 112 για θέματα διοικητικής υποστήριξης, τότε μπορώ να στείλω email στο t_112@civilprotection.gr

11.

Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αποστολή ειδοποιήσεων από το 112;

Οι ειδοποιήσεις του 112 αποστέλλονται ατελώς (δωρεάν) στο πλαίσιο της λειτουργίας του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Η υποχρέωση αυτή απορρέει από το άρθρο 110 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 (Σύστημα προειδοποίησης του κοινού), όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το άρθρο 218 του ν. 4727/ 2020 (Α΄ 184). Με βάση το ίδιο άρθρο, για την αποστολή των προειδοποιητικών μηνυμάτων από το 112 σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή επικίνδυνων φαινομένων/συμβάντων γίνεται χρήση της υπηρεσίας Εκπομπής Κυψέλης ή Cell Broadcasting. Ειδικότερες ρυθμίσεις για την αποστολή ειδοποιήσεων μέσω του 112 προς πολίτες περιλαμβάνονται και στον ν. 4662/2020, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5075/2023 (Α’ 206).

Ενημερωτικό Υλικό #112

Προσβάσιμα Video
"Ψηφιακή καμπάνια 112 - εξερχόμενο σκέλος "
Ψηφιακά έντυπα
"112 - Ενημερωτικό φυλλάδιο για το εξερχόμενο σκέλος"
Προσβάσιμα Video
"112 - Outbound component (receiving alerts): Informative video in EN & ISL"