Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επικοινωνία

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Τηλεφωνικό κέντρο: 213 1510 100 

E-mail: info@civilprotection.gr

Αναλυτικός τηλεφωνικός κατάλογος εδώ


Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής

Τηλεφωνικό κέντρο για πληγέντες από φυσικές καταστροφές: 
213 133 1300 (καθημερινά 08.00 - 15.00)

E-mail: infoarogi@civilprotection.gr

Αναλυτικός τηλεφωνικός κατάλογος εδώ


Πληροφορίες για την Ψηφιακή Πλατφόρμα Δήλωσης Καθαρισμού Οικοπεδικών Χώρων

Τηλεφωνικό κέντρο: 213 20 47 888 (καθημερινά 08.00 - 16.00)

E-mail: info.akatharista@civilprotection.gr


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι civilprotection.gov.gr arogi.gov.gr 10/6/2024
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κικίλιας Βασίλειος
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τουρνάς Ευάγγελος
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τριαντόπουλος Χρήστος
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας: Παπαγεωργίου Βασίλειος
Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών & Κρατικής Αρωγής: Καμπούρης Πέτρος
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL
THΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 213 1510 100 info@civilprotection.gr
THΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ για πληγέντες από φυσικές καταστροφές καθημ: 8.00-15.00 213 133 1300 infoarogi@civilprotection.gr
Πληροφορίες για Ψηφιακή Πλατφόρμα Δήλωσης Καθαρισμού Οικοπεδικών Χώρων 213 20 47 888 info.akatharista@civilprotection.gr
Υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης Στόλου οχημάτων GPS Πυροσβεστικού Σώματος, οχημάτων Π.Π. Περιφερειών και Δήμων- EngageCivil 213 133 1330 civil-support@civilprotection.gr
  .ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ   minister@civilprotection.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΤΟΥΡΝΑ   deputyminister@civilprotection.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ   sec_depmin@civilprotection.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   info@civilprotection.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ   gg_recovery@civilprotection.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ   gns-politikisprostasias@nsk.gr
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υπουργείου ΚΚΠΠ   epiteliki@civilprotection.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Γ.Γ.Π.Π.)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 213 133 1490 dalexandris@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ   aantonakos@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ   agalani@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   eathinaiou@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ   fstamboliadis@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   npatsioti@civilprotection.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ   internationalrelations@civilprotection.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 213 133 1156 ditep@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   terga@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   perivallon@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ   programmatismos@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ   meletes@civilprotection.gr
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 213 133 1470  
ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ   ethelontismos@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ekpaidefsi@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ   ekdoseis@civilprotection.gr
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 213 133 1480  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   tdioikitikou@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ   info@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ OIKONOMIKOY & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ   toikonomikou@civilprotection.gr
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 213 133 1100  
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   tech@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 213 1510 120 devops@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   kkatsiopis@civilprotection.gr
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ   epitheorisi@civilprotection.gr
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ   press@civilprotection.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γ.Δ.Ο.Υ.)

  ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL
ΓΕΝΙΚOΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   gdoy.director@civilprotection.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 213 133 1195 gdoy.dir.budget@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 213 133 1154 gdoy.reg.budget@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 213 133 1151 gdoy.costing@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 213 133 1154 gdoy.pde@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 213 133 1153 gdoy.reports@civilprotection.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 213 133 1135 gdoy.dir.fi.ma@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 213 133 1171 gdoy.misth@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 213 133 1136 gdoy.clearing@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 213 133 1137 gdoy.pagia.cl@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 213 133 1137 gdoy.payments@civilprotection.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 213 133 1104 gdoy.dir.procurement@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 213 133 1112 gdoy.plan.proc@civilprotection.gr
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 213 133 1110 gdoy.1proc@civilprotection.gr
Β΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 213 133 1107 gdoy.2proc@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 213 133 1102 gdoy.sp.proc@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 213 133 1123 gdoy.tech@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 213 133 1126 gdoy.legal@civilprotection.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 213 133 1115 gdoy.execution@civilprotection.gr
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 213 133 1167 gdoy.support@civilprotection.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ (Γ.Γ.Α.Φ.Κ.Κ.Α.)

THΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ για πληγέντες από φυσικές καταστροφές καθημ: 8.00-15.00 213 133 1300  infoarogi@civilprotection.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL
Γραμματεία - Πρωτόκολλο

213 133 1262

213 133 1264

gdaefk@civilprotection.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.)
    ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ (κτίριο Άτλαντας)

Πρωτόκολλο - Γραμματεία/Τμήμα Προγραμματισμού,

Αποκατάστασης & Εκπαίδευσης

213 1331 286,

287, 289, 290

daefkke@civilprotection.gr

Τμήμα Συντονισμού,

Σχεδιασμού και Μελετών

 

ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 182, ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Διαχείρισης Προσωρινής

Στέγασης και Εξοπλισμού

213 1523 729,

733, 735, 755,

756, 758

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ (κτίριο Άτλαντας)

Τμήμα Εποπτείας Αποκατάστασης 

Φυσικών Καταστροφών

213 13 31 382

213 13 31 383

Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Α.)

24ο χιλ. ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Διασταύρωση Ραφήνας),

19 009 ΡΑΦΗΝΑ

2294 440 030 taefkaa@civilprotection.gr

Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α.)

E. ΚΙΟΥΣΗ 14, 19 100 ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

2296 440 080

2296 081 456

taefkda@civilprotection.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.)

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 52-56 & ΦΛΕΜΙΝΓΚ (Α΄ όροφος) 26 226 ΠΑΤΡΑ

2610 589 226

2610 589 113

daefkde@civilprotection.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε.) & Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφερ. Ενότητας Χαλκιδικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 28, 55 131 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πρωτόκολλο - Γραμματεία 2310 417 586 daefkbe@civilprotection.gr
Τμήμα Εποπτείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών

2310 419 793

2310 411 859

2310 415 963

taefkchalkidikis@civilprotection.gr

Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Νομού Χανίων (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ)

ΓΟΛΓΟΘΑ 2, ΟΑΣΗ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ, 73 100 ΧΑΝΙΑ 2821 029 287 taefkchanion@civilprotection.gr

Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφ. Ενότητας Ηρακλείου (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 3, 71 303 ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ (2ος όροφος) 2810 311 318 taefkirakleiou@civilprotection.gr
Γραφείο Αρκαλοχωρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, 703 00 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ 2891 022 069
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL
Γραμματεία

213 133 1376

213 133 1457

dka@civilprotection.gr