Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Οι όροι χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο που προσπελαύνει οποιαδήποτε σελίδα του δικτυακού τόπου. Οι όποιοι όροι, συνθήκες, αποποιήσεις ή άλλες νομικές παρατηρήσεις σε κάθε άλλη σελίδα στον παρόντα δικτυακό τόπο θα θεωρούνται σαν να εμφανιζόντουσαν στο τρέχον κείμενο και να περιλαμβανόντουσαν στο περιεχόμενό του. Η χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνει αυτόματα ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης του. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους όρους χρήσης ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο.

Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού ανοικτού κώδικα προσφέρει σε όλους (εφεξής, χρήστης / επισκέπτης) υπηρεσίες ενημέρωσης και τεχνολογικές εφαρμογές σχετικά με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Ο χρήστης / επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου και να προβεί σε χρήση / επίσκεψη των ιστοσελίδων / υπηρεσιών του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση/επίσκεψη αυτού του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. πληροφορίες, δεδομένα) αυτού του διαδικτυακού τόπου προστατεύονται από Ελληνικούς, Κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου είναι προγράμματα ανοικτού κώδικα (ελεύθερο λογισμικό) και διατίθενται με τους ειδικότερους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU GPL ή κάποιας άλλης άδειας με παρόμοιους όρους.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο του να είναι κατά το δυνατόν ακριβές, αληθές και επικαιροποιημένο. Επίσης, παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ».

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης / επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης / επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του προς τους πολίτες.

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μόνο προς πληροφόρηση. Οι τρίτοι -φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο- φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης / επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Περιορισμοί χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος ανήκει στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Οι χρήστες δεν μπορούν να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανείμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο, παρά μόνο για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση, δεδομένου ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν.

Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του χρήστη / επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Πολιτική Χρήσης Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης

To Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει επίσημη παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και αξιοποιεί τις δυνατότητές τους, με στόχο να ενημερώνει με άμεσο τρόπο και σε πραγματικό χρόνο το κοινό, τόσο για θέματα πρόληψης και προστασίας έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όσο και για τις δράσεις και το έργο του, ενθαρρύνοντας την άμεση επικοινωνία με τους πολίτες.

Η διαχείριση των λογαριασμών που διατηρεί το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης γίνεται από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου (εφεξής ο διαχειριστής), στη βάση συγκεκριμένου πλαισίου πολιτικής διαχείρισης και χρήσης για λόγους που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω λογαριασμών.

Οι χρήστες-μέλη των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (εφεξής χρήστες-μέλη) ενθαρρύνονται να διατυπώνουν τις απόψεις τους στους λογαριασμούς του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επιδεικνύοντας ωστόσο τον δέοντα σεβασμό στον τρόπο επικοινωνίας τους με το Υπουργείο, αλλά και μεταξύ τους. Οι χρήστες-μέλη οφείλουν να απέχουν από την ανάρτηση, δημοσίευση και αποστολή μηνυμάτων στους λογαριασμούς που διατηρεί το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

α) Περιεχομένου που είναι δυσφημιστικό, υβριστικό, προσβλητικό κατά συγκεκριμένων ομάδων βάσει της εθνοτικής/φυλετικής τους προέλευσης/θρησκείας/ φύλου κλπ ή παράνομο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

β) Περιεχομένου ή άλλου υλικού που προάγει τη βία και τον ρατσισμό ή θα μπορούσε να προτρέπει σε συμπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκημα ή να προκαλέσει αστική ευθύνη.

γ) Περιεχομένου ή άλλου υλικού τύπου “spam” που δεν σχετίζεται με το θέμα της εκάστοτε συγκεκριμένης ανάρτησης, συνδέεται με κακόβουλες ιστοσελίδες, περιέχει ιούς ή ύποπτα αρχεία, που έχει διαφημιστικό/προωθητικό χαρακτήρα για υπηρεσίες και προϊόντα, που επαναλαμβάνεται με συστηματικό και/ή ενοχλητικό για την κοινότητα τρόπο.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της παρούσας ανακοίνωσης, ο διαχειριστής δικαιούται χωρίς προειδοποίηση:

α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

β) Να προβεί στον αποκλεισμό / αναφορά των χρηστών-μελών που παραβαίνουν τους ως άνω όρους.

γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης και την πρόκληση οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ουδεμία ευθύνη φέρει για σχόλια/θέσεις-απόψεις/περιεχόμενο που δεν αναρτώνται από το ίδιο, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία μπορεί αυτά να προκαλέσουν σε τρίτους. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή σχετικών σχολίων/θέσεων-απόψεων/περιεχομένου κατά τρόπο που να υπονοεί ότι αντανακλούν τις απόψεις του Υπουργείου.

Το Υπουργείο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει. Οι λογαριασμοί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Υπουργείου δεν διατίθενται για την προώθηση ούτε τη διαφήμιση επιχειρήσεων, ούτε γενικότερα για σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης.

Επίσης, οι πληροφορίες που περιέχονται στις ιστοσελίδες, στις οποίες παραπέμπει το Υπουργείο μέσω συνδέσμων στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί και οι απόψεις/σχόλια που διατυπώνονται σε αυτές έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις του Υπουργείου. Ο διαχειριστής προβαίνει μεν, με την εύλογη επιμέλεια και προσοχή, σε δημοσιεύσεις στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσής του, εντούτοις δεν εγγυάται ούτε την αξιοπιστία, ούτε την ακρίβεια, ούτε τον επίκαιρο χαρακτήρα, ούτε την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στις ιστοσελίδες αυτές (“shared pages & links”).

Η αναδημοσίευση περιεχομένου που αναρτά το Υπουργείο στους λογαριασμούς που διατηρεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (μέσω διαδικασιών share/embed) σε τρίτες ή προσωπικές ιστοσελίδες τελεί υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα αλλοιωθεί, τροποποιηθεί ή μεταβληθεί κατά τρόπο που αντιβαίνει στους σκοπούς δημοσίευσής του.

Τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που δημοσιεύονται στους λογαριασμούς που διατηρεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Υπουργείου, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των σελίδων αυτών και πάντοτε σε συμμόρφωση προς τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Nόμος 2472/1997, Γνωμοδότηση 5/2009 Ομάδας Εργασίας άρ. 29 Οδηγίας 95/46/ΕΚ). Το Υπουργείο δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για άλλους σκοπούς.

Η ενημέρωση και παρακολούθηση των λογαριασμών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δεν πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με την επιχειρησιακή απόκριση, τυχόν συμβάντα θα πρέπει να αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 ή στους αριθμούς έκτακτης ανάγκης του Πυροσβεστικού Σώματος - 199, της Ελληνικής Αστυνομίας - 100, του ΕΚΑΒ – 166 κλπ.

Μηνύματα, σχόλια και αναφορές διαβάζονται από τον διαχειριστή και προσωπικές απαντήσεις είναι δυνατόν να δοθούν, κατά περίπτωση. Το Υπουργείο δεν είναι, εντούτοις, υποχρεωμένο να απαντά σε κάθε ένα εξ αυτών.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διατηρεί, κατ’ αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, το δικαίωμα να επικαιροποιεί ή να μεταβάλλει την παρούσα πολιτική χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, προκειμένου αυτή να συνάδει πάντοτε προς τους σκοπούς της παρουσίας του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Οι όροι χρήσης των αντίστοιχων υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης ισχύουν σε κάθε περίπτωση ως έχουν.