Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτίο τύπου

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»

Μοιράσου το
Διαβάστε το Δελτίο Τύπου σε pdf
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» - civilprotection.gov.gr

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2022

Μνημόνιο συνεργασίας και συναντίληψης υπεγράφη στις 12 Δεκεμβρίου 2022 μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» - Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - στα γραφεία του Υπουργείου.  

Σκοπός του μνημονίου είναι μεταξύ άλλων:

  • Η συνεργασία μεταξύ του ΕΚ «Αθηνά» και του Υπουργείου σε τρεις βασικούς άξονες: έρευνα, τεχνολογία, εκπαίδευση
  • Η επιδίωξη συναντίληψης σε ζητήματα γαλάζιας οικονομίας και νέων τεχνολογιών
  • Οι συνέργειες σε στρατηγικές ανοικτής επιστήμης
  • Η από κοινού χρήση ερευνητικών υποδομών και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Ο κ. Χρήστος Στυλιανίδης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δήλωσε σχετικά με την υπογραφή του Μνημονίου: «Για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα είναι πρώτη προτεραιότητα. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου μηχανισμού διαχείρισης των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, των φυσικών καταστροφών που θα ενσωματώνει την επιστημονική γνώση και ανάλυση. Οι επιχειρησιακές αποφάσεις πρέπει να είναι προϊόν επιστημονικής τεκμηρίωσης. Το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψαμε με το ερευνητικό κέντρο «Αθηνά» εξυπηρετεί ακριβώς αυτό το στόχο. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης απαιτεί συλλογική δουλειά, συνέργειες και συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα».

Ο Καθηγητής Γιάννης Εμίρης, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του ΕΚ «Αθηνά» τόνισε ότι: «H συνεργασία αυτή θα δώσει την ευκαιρία στο ΕΚ «Αθηνά» να συνεισφέρει με την τεχνογνωσία των Ινστιτούτων και των Μονάδων του στην καταγραφή και την παρακολούθηση κρίσεων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, καθώς και την πρόβλεψη ακραίων φαινομένων με σκοπό τον περιορισμό των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, μέσω των καινοτόμων λύσεων τεχνολογιών και υπηρεσιών που αναπτύσσει για το περιβάλλον, τις έξυπνες πόλεις, τις μεταφορές και γενικότερα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση. Μαζί με το Υπουργείο θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα και υποδομές, πάντα σε συμφωνία με τους κύριους άξονες και αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης

Συμφωνίας, για διατηρήσει η Ευρώπη την ηγετική της θέση σε ζητήματα πρόληψης και μείωσης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής με στόχο την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο στον πλανήτη έως το 2030». 

H Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Πολυτεχνείο της Δανίας και Υπεύθυνη της Μονάδας Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΚ «Αθηνά», συμπλήρωσε ότι: «Αντιμετωπίζουμε μια συγκυρία πολλαπλών ανατροφοδοτούμενων κρίσεων: την κλιματική αλλαγή, την κατάρρευση των οικοσυστημάτων, την πανδημία, τη γεωπολιτική κρίση, την ενεργειακή κρίση, την επισιτιστική κρίση. Η διαχείριση κρίσεων και συγκεκριμένα φυσικών καταστροφών είναι μια διαδικασία αποτελεσματικής προετοιμασίας και στρατηγικής οργάνωση των πόρων για τη μείωση της βλάβης που προκαλούν. Περιλαμβάνει μια συστηματική προσέγγιση πρόληψης καταστροφών, ετοιμότητας, αντίδρασης και ανάκαμψης, στην οποία η επιστήμη και η τεχνολογία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Συγκεκριμένα  η επιστήμη και η τεχνολογία υποστηρίζουν την κατανόηση των αιτιών των καταστροφών και ως εκ τούτου την πρόβλεψη της εμφάνισης και των επιπτώσεων των καταστροφών, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τον αντίκτυπό τους στους ανθρώπους και την οικονομία, και να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα ως προς αυτές.

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» είναι ένα κορυφαίο ίδρυμα έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη που παρέχει λύσεις σχετικές με την απαιτούμενη συλλογή δεδομένων και υποδομών, τη μοντελοποίηση και πρόβλεψη, καθώς και την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης και λύσεων, που μπορούν να υποστηρίξουν την αποστολή ενός από τα σημαντικότερα Υπουργεία της Ελληνικής Κυβέρνησης, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας».

Η Μονάδα Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΚ «Αθηνά» συμμετέχει στην έρευνα αιχμής για να καταστεί δυνατή η μετάβαση στην αειφορία, μέσω της εφαρμογής της Ατζέντας του ΟΗΕ 2030 (17 SDGs), της Συμφωνίας του Παρισιού και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.