Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η ίδρυση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Σεπτέμβριος 2021) αποτελεί μια σημαντική καινοτομία της χώρας μας. Γιατί οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται καθημερινά όλο και πιο έντονες, όλο και πιο απειλητικές. Ακραία καιρικά φαινόμενα με καταστροφικές συνέπειες για τον άνθρωπο, την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία παρατηρούνται πλέον συχνότερα και προκύπτουν με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Ζούμε σε μια εποχή «αιχμής» της κλιματικής αλλαγής, ζούμε στην εποχή της κλιματικής κρίσης.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε. Πολιτεία και πολίτες. Είναι μια πραγματικότητα που δημιουργεί νέες ανάγκες για διαφορετικές πολιτικές, για καινούργιες προσεγγίσεις. Αυτό επιδιώκει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχοντας θέσει ως πρώτη προτεραιότητά του να «γεφυρώσει» την παραδοσιακή προσέγγιση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών με τη διαχείριση του κινδύνου από φυσικές καταστροφές.

Γιατί η «παραδοσιακή», εκ των υστέρων, επέμβαση δεν αρκεί. Η κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις της απαιτούν δράση εκ των προτέρων, απαιτούν Πρόληψη, Προετοιμασία/Ετοιμότητα και Άμεση Απόκριση, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας. Αυτοί είναι οι καίριοι πυλώνες για την προσαρμογή (adaptation) της χώρας μας στα νέα, καινοφανή δεδομένα, οι οποίοι αποτελούν και τον πυρήνα της προσέγγισης του Υπουργείου στη διαχείριση των κινδύνων όπως αυτοί προκύπτουν από την κλιματική κρίση.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η χάραξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Κλιματική Κρίση και την Πολιτική Προστασία. Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, η οποία δεν είναι απλά θεωρητική, αλλά βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και υλοποιείται με συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης, στη βάση ενός Εθνικού Διαλόγου για την κλιματική κρίση και τις προκλήσεις της.

 

Το Υπουργείο έχει εγκαινιάσει ήδη από τα τέλη του 2021 τον Εθνικό Διάλογο για την Κλιματικής Κρίση, με ενεργό συμμετοχή των κοινοβουλευτικών κομμάτων, της επιστημονικής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών, κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, έτσι ώστε όλοι μας να γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Και στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε από τον Φεβρουάριο 2022 στην εκπόνηση ενός νέου ερευνητικού προγράμματος, με αντικείμενο τη διερεύνηση στάσεων και απόψεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Με έμφαση στην ατομική περιβαλλοντική κουλτούρα και τις πρακτικές που υιοθετούν ή είναι πρόθυμοι να υιοθετήσουν οι πολίτες, αλλά και στην αξιολόγηση πολιτικών αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, ιδίως σε θέματα πρόληψης, προσαρμογής και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Ένα πρόγραμμα ανοιχτό στην κοινωνία, με συμμετοχικές δράσεις πολιτών και της επιστημονικής κοινότητας, εργαστήρια ανταλλαγής ιδεών, δημόσιες παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις.

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό οργανισμό έρευνας και ανάλυσης διαΝΕΟσις, καθώς και με τη συμβολή της εταιρείας ερευνών κοινής γνώμης Metron Analysis, η οποία διαθέτει μακρόχρονη σχετική εμπειρία. Τα αποτελέσματά της είναι διαθέσιμα εδώ, μαζί με το σχετικό συνοδευτικό υλικό και ιδίως την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της, καθώς και το executive summary της έρευνας.

Πρωτίστως, όμως, το νέο αυτό ερευνητικό πρόγραμμα αποτελεί χρήσιμο οδηγό για τις πολιτικές και επιμέρους δράσεις του Υπουργείου, καθώς αποτυπώνει με εξαιρετικά εύληπτο τρόπο τις αντιλήψεις / ανάγκες / αγωνίες της ελληνικής κοινωνίας μπροστά στο φαινόμενο της κλιματικής κρίσης. Αποτυπώνει, επίσης, τη διάθεση των πολιτών να έχουν έναν πιο ενεργό ρόλο μέσα από έμπρακτες συμπεριφορές και πρωτοβουλίες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο – μια στάση που το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επιδιώκει να θέσει στην «καρδιά» των πολιτικών του.

Διαβάστε:

Central building Civilprotection
Ανακοίνωση
Παράταση προθεσμίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 4 θέσεων Μελών του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» - civilprotection.gov.gr
Δελτίο Τύπου
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»
Ξεκίνησε επίσημα το έργο «Υποστήριξη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το Συντονισμό Δράσεων Προετοιμασίας και Κινητοποίησης για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή» - civilprotection.gov.gr
Δελτίο Τύπου
Ξεκίνησε επίσημα το έργο «Υποστήριξη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το Συντονισμό Δράσεων Προετοιμασίας και Κινητοποίησης για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή»
Ψηφιακή αναβάθμιση συστημάτων και υποδομών για την αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές - civilprotection.gov.gr
Δελτίο Τύπου
Ψηφιακή αναβάθμιση συστημάτων και υποδομών για την αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές
Νέα Προγραμματική Σύμβαση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Ξεκινά το πιλοτικό πρόγραμμα αντιπλημμυρικής θωράκισης της Ιθάκης - civilprotection.gov.gr
Δελτίο Τύπου
Νέα Προγραμματική Σύμβαση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Ξεκινά το πιλοτικό πρόγραμμα αντιπλημμυρικής θωράκισης της Ιθάκης
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Υπερταμείου - civilprotection.gov.gr
Δελτίο Τύπου
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Υπερταμείου
Η Ελλάδα κόμβος συντονισμού της τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από πυρκαγιές και καύσωνα στη λεκάνη της Μεσογείου - Υπουργική Συνάντηση χωρών Αν. Μεσογείου στην Αθήνα - civilprotection.gov.gr
Δελτίο Τύπου
Η Ελλάδα κόμβος συντονισμού της τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από πυρκαγιές και καύσωνα στη λεκάνη της Μεσογείου - Υπουργική Συνάντηση χωρών Αν. Μεσογείου στην Αθήνα