Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

H Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας (Α.ΠΟ.Π.) αποτελεί μια νέα εκπαιδευτική δομή -την πρώτη στο είδος της στη χώρα - που έρχεται να καλύψει με ολιστικό τρόπο διαχρονικές ανάγκες εκπαίδευσης κάθε ομάδας του πληθυσμού σε θέματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων.

Πρόκειται για μια εκπαιδευτική δομή, ανοιχτή στην κοινωνία, που καλεί πολίτες, εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, στελέχη του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, να «συναντηθούν», να συνεργασθούν, να αποκτήσουν έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας, ώστε η κοινωνία να γίνει πιο αποτελεσματική και πιο ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σημερινής εποχής. Το έργο της φιλοδοξεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της κοινωνίας στη νέα πραγματικότητα που δημιουργούν τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης.

Μέσα από μια σειρά διαφοροποιημένων προγραμμάτων, ανάλογα με την ομάδα εκπαιδευομένων, η Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας στοχεύει να λειτουργήσει ως δημιουργικό πεδίο μετάδοσης και ανταλλαγής εμπειρικής, επιστημονικής και θεσμικής γνώσης.

Όλο αυτό το πλαίσιο θα υπηρετήσει το Τρίπτυχο «Πρόληψη, Προετοιμασία-Ετοιμότητα, Ανθεκτικότητα», που αποτελεί και τον πυλώνα των δράσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην  πρόληψη, που αποτελεί μακροπρόθεσμα ένα αποτελεσματικό εργαλείο μείωσης του κινδύνου φυσικών καταστροφών και θωράκισης της κοινωνίας έναντι αυτών.

Άποψη του κτιρίου της ΑΠΟΠ στα Βίλλια Αττικής
Άποψη του κτιρίου της ΑΠΟΠ 

Αποστολή

Η Α.ΠΟ.Π. με έδρα στην Αττική, ξεκίνησε να λειτουργεί το Νοέμβριο του 2022 με αποστολή την παροχή πιστοποιημένης, θεωρητικής και πρακτικής, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων.

Στην Α.ΠΟ.Π. μπορούν να εκπαιδεύονται:

  • εθελοντές - μέλη εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας,
  • στελέχη του δημόσιου τομέα (παρ. 1 άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143)),
  • στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,

μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Εκπαίδευση μπορούν να λάβουν επίσης:

  • μαθητές, σπουδαστές/φοιτητές
  • προσωπικό φορέων του ιδιωτικού τομέα και
  • oμάδες πολιτών.

Σχολές της Α.ΠΟ.Π.

Στην Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας λειτουργούν τέσσερις Σχολές:

  1. Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας
  2. Σχολή Προσωπικού και Στελεχών Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού
  3. Σχολή Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης
  4. Σχολή Πολιτών.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται με μέριμνα της Διεύθυνσης Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εφόσον πρόκειται για προγράμματα που αφορούν στο αντικείμενό της, και εγκρίνονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Α.ΠΟ.Π. 

Άποψη από ψηλά των εγκαταστάσεων της ΑΠΟΠ στα Βίλλια Αττικής.
Άποψη από ψηλά των εγκαταστάσεων της ΑΠΟΠ ​​​

Οργάνωση - Διοίκηση

Η Α.ΠΟ.Π. υποστηρίζεται διοικητικά, οικονομικά και τεχνικά από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Στην Α.ΠΟ.Π. προΐσταται ο Διοικητής, ο οποίος επικουρείται από το γραφείο Διοικητή, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και το Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Θεσμικό Πλαίσιο

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Α.ΠΟ.Π. ρυθμίζονται με:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παράταση λειτουργίας της ασύγχρονης πλατφόρμας για θεωρητική εκπαίδευση των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

Καλούνται:
•    τα μέλη όλων των Εθελοντικών Οργανώσεων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις κύρωσης των πινάκων πληρούντων τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.), όπως είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στο πεδίο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
•    τα μέλη όλων των σωματείων που έχουν υποβάλλει έως σήμερα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στο Μ.Ε.Ο.Π.Π.
•    ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, τα μέλη που είχαν προσκληθεί για τη διά ζώσης θεωρητική εκπαίδευση στις 14 και 21 Απριλίου 2024 και αυτά που είχαν δηλωθεί έως 7 Απριλίου 2024,
να συμμετάσχουν στην εισαγωγική θεωρητική εκπαίδευση μέσω της ασύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας που φιλοξενείται στο αντίστοιχο πεδίο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.  
Η εγγραφή στην πλατφόρμα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως την Μεγάλη Τετάρτη 1 Μαϊου. Καταληκτική ημερομηνία για το τεστ αξιολόγησης είναι η Μεγάλη Τετάρτη 1 Μαϊου. 
Οδηγίες χρήσης έχουν αποσταλεί στους νόμιμους εκπροσώπους των ομάδων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δείτε το σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης 

 


 

Έναρξη της ασύγχρονης πλατφόρμας για θεωρητική εκπαίδευση των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

Καλούνται:
•    τα μέλη όλων των Εθελοντικών Οργανώσεων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις κύρωσης των πινάκων πληρούντων τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.), όπως είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στο πεδίο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
•    τα μέλη όλων των σωματείων που έχουν υποβάλλει έως σήμερα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στο Μ.Ε.Ο.Π.Π.
•    ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, τα μέλη που είχαν προσκληθεί για τη διά ζώσης θεωρητική εκπαίδευση στις 14 και 21 Απριλίου 2024 και αυτά που είχαν δηλωθεί έως 7 Απριλίου 2024,
να συμμετάσχουν στην εισαγωγική θεωρητική εκπαίδευση μέσω της ασύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας που φιλοξενείται στο αντίστοιχο πεδίο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.  
Η εγγραφή στην πλατφόρμα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως την Παρασκευή 26 Απριλίου. Καταληκτική ημερομηνία για το τεστ αξιολόγησης είναι η Κυριακή 28 Απριλίου. 
Οδηγίες χρήσης έχουν αποσταλεί στους νόμιμους εκπροσώπους των ομάδων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δείτε το σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης 

 


 

Προσεχώς ξεκινά η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

 

Τo αμέσως προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση των μελών των Εθελοντικών Οργανώσεων (Ε.Ο.) Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα πρόκειται για: 
α) Εισαγωγικό θεωρητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών στην πολιτική προστασία μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης, στο πλαίσιο λειτουργίας της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας (Α.ΠΟ.Π.) και 
β) Θεωρητική/Πρακτική εκπαίδευση διά ζώσης, αποκλειστικά για το θεματικό πεδίο Δασικές πυρκαγιές (Δασοπροστασία/Δασοπυρόσβεση), η οποία πραγματοποιείται από 18 έως και 27 Απριλίου 2024, στις εγκαταστάσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, Πυροσβεστικών Σταθμών και Πυροσβεστικών Κλιμακίων ή σε άλλους κατάλληλους χώρους σε όλη την Ελλάδα. 

Ειδικότερα:

Α) Το εισαγωγικό θεωρητικό πρόγραμμα μέσω της ασύγχρονης εκπαίδευσης οφείλουν να παρακολουθήσουν:
•    τα μέλη όλων των Ε.Ο. που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις κύρωσης των πινάκων πληρούντων τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π., όπως είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στο πεδίο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
•    τα μέλη όλων των σωματείων που έχουν υποβάλλει έως σήμερα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στο Μ.Ε.Ο.Π.Π.
•    ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, μόνο όσα μέλη είχαν προσκληθεί για τη διά ζώσης θεωρητική εκπαίδευση στις 14 και 21 Απριλίου 2024.

Επισημαίνεται ότι τα μέλη των Ε.Ο. θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσω συνδέσμου στο εικονίδιο Α.ΠΟ.Π. «Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας» της ιστοσελίδας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (https://civilprotection.gov.gr). Η εγγραφή και η πρόσβαση των μελών στο εκπαιδευτικό υλικό και στο τεστ αξιολόγησης θα γίνεται με ειδικούς κωδικούς. Θα ακολουθήσει πρόσκληση, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά, οι λεπτομερείς οδηγίες για την ασύγχρονη διαδικασία.  

Β) Τη διά ζώσης θεωρητική/πρακτική εκπαίδευση θα παρακολουθήσουν όσοι επιθυμούν να υποστηρίζουν επιχειρησιακές δράσεις πολιτικής προστασίας Δασοπροστασίας/Δασοπυρόσβεσης και είναι μέλη: 
•     όλων των ΕΟ που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις κύρωσης των πινάκων πληρούντων τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π., όπως είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στο πεδίο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
•    όλων των σωματείων που έχουν υποβάλλει έως σήμερα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στο Μ.Ε.Ο.Π.Π.. 

Σημειώνεται ότι τη συγκεκριμένη διά ζώσης θεωρητική/πρακτική εκπαίδευση στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Σταθμούς και Κλιμάκια οφείλουν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη Ε.Ο. Πολιτικής Προστασίας, ανεξαρτήτως προηγούμενων εκπαιδεύσεων τους από το Πυροσβεστικό Σώμα.