Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτίο τύπου

Έκδοση εγκυκλίου για χιονοπτώσεις

Μοιράσου το
Έκδοση εγκυκλίου για χιονοπτώσεις - civilprotection.gov.gr

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για το σχεδιασμό, τη λήψη μέτρων και το συντονισμό της διοίκησης στην αντιμετώπιση καταστροφών, εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2007 – 2008».

Στην ανωτέρω εγκύκλιο αναφέρονται αναλυτικά τα έργα και οι δράσεις για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο στα στάδια της προετοιμασίας και της αντιμετώπισης και αναλύονται οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων φορέων ως προς:

  • τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο οδικό δίκτυο.
  • τον έλεγχο της κυκλοφορίας και την επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο.
  • την απομάκρυνση ακινητοποιημένων οχημάτων.
  • τον απεγκλωβισμό και διάσωση οδηγών και επιβατών.
  • την ετοιμότητα των φορέων στην αντιμετώπιση και την ενημέρωσή τους για την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο.
  • την αντιμετώπιση προβλημάτων από την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο λόγω χιονοπτώσεων και παγετού

Δίνονται οδηγίες για το σχεδιασμό έργων και δράσεων σε επίπεδο Περιφερειών, Νομαρχιών, Δήμων και Κοινοτήτων. Επίσης προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες για την ενημέρωση του κοινού για τον κίνδυνο των χιονοπτώσεων-παγετού και διευκρινίζονται οι διαδικασίες ανάληψης δράσεων από τις εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 
Στόχος της εγκυκλίου είναι η έγκαιρη προετοιμασία και ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού ώστε να αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά τα όποια προβλήματα προκύψουν από χιονοπτώσεις και παγετό κατά την χειμερινή περίοδο 2007-2008.