Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτίο τύπου

Συνεχίζονται οι προκαταβολές του 50% της κρατικής αρωγής – Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 24,6 εκατ. ευρώ προς 1.941 πλημμυροπαθείς επιχειρήσεις και αγρότες της Θεσσαλίας

Μοιράσου το
Διαβάστε το Δελτίο Τύπου σε pdf
Κρατική Αρωγή

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024, συνεχίστηκε η καταβολή της προκαταβολής έναντι της επιχορήγησης προς τις πληγείσες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής από τις  πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλία. Πρόκειται για προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης της κρατικής αρωγής προς τις πληγείσες επιχειρήσεις και αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο προκαταβολής που έχει χορηγηθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής.

Ειδικότερα, την Τετάρτη, καταβλήθηκαν 978.731 ευρώ 105 πληγείσες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Έτσι, αθροιστικά, μέχρι τώρα, 1.941 επιχειρήσεις και αγρότες που έχουν πληγεί από το πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο και στις τέσσερεις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας έχουν λάβει 24.559.861 ευρώ ως προκαταβολή το 50% της επιχορήγησης στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνονται 227 αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες της Θεσσαλίας που έχουν λάβει αθροιστικά 772.138 ευρώ ως προκαταβολή το 50% της επιχορήγησης.

Επιπρόσθετα, παράλληλα με τις 1.941 επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν λάβει την προκαταβολή του 50% της κρατικής αρωγής, 763 επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις έχουν ήδη λάβει πρώτη αρωγή που ξεπερνά το ποσό που αντιστοιχεί στο 50% της κρατικής αρωγής και, κατ’ επέκταση, συμψηφίζεται. Συνεπώς, η διαδικασία της προκαταβολής έχει ολοκληρωθεί, μέχρι τώρα, για 2.704 επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή κτηνοτροφικές μονάδες. Και ειδικότερα, όσον αφορά τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, οι περιπτώσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η χορήγηση της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής ανέρχονται σε 425.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, όπως αυτή προκύπτει από το έργο των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής. Το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καθοριστεί  ως σήμερα για επιχορήγηση μετά από φυσική καταστροφή. Η επιχορήγηση αφορά ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού των επιχειρήσεων, ειδικότερα ζημιές σε μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρησης. Έτσι, σε συνέχεια της πρώτης αρωγής, μέσα από την προκαταβολή οι επιχειρήσεις λαμβάνουν το 50% της επιχορήγησης, με το υπόλοιπο να καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών εκταμίευσης που θα υποβληθούν στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

Οι προκαταβολές του 50% της κρατικής αρωγής τόσο προς τις επιχειρήσεις, όσο και προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα συνεχιστούν ανάλογα με τη ροή των στοιχείων και την πορεία ολοκλήρωσης του έργου των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.