Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Όλα
Διακηρύξεις - Προμήθειες
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Διαγωνισμός
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τεχνικές υπηρεσίες διαμόρφωσης εσωτερικού στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΥΚΚΠΠ
Διαγωνισμός
Τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια ειδικών μέσων περιπολίας και απομάκρυνσης πολιτών»
Διαγωνισμός
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στους χώρους των κτιρίων ΦΑΡΟΣ και ΑΤΛΑΣ, όπου στεγάζεται ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων στην Λ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι για δύο έτη, με δυνατότητα προαίρεσης δύο (2) ετών
Διαγωνισμός
Διακήρυξη «Προμήθεια Εξοπλισμού για την άμεση και την προσωρινή διαμονή πληθυσμού μετά την εκδήλωση καταστροφών» / Δράση 4.11 (β) του ΑΙΓΙΣ - Public Tender “Supply of equipment for population’s immediate and temporary accommodation after disaster events”
Πρόσκληση
Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κτιρίων ΦΑΡΟΣ και ΑΤΛΑΣ του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων στην Λ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι
Διαγωνισμός
Διακήρυξη Δράσης 2.2 "Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης", Υποέργο 2 "Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης" του ΑΙΓΙΣ
Διαγωνισμός
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υπ’ αριθ. 02/2024 Διακήρυξη Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ηλεκτρονικός συστημικός διαγωνισμός: 284310)
Διαγωνισμός
Παροχή διευκρινήσεων της υπ’ αριθ. 06/2024 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Πυροσβεστικού Σώματος
Διαγωνισμός
«Παροχή διευκρινήσεων της υπ’ αριθ. 08/2024 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Πυροσβεστικού Σώματος».
Διαγωνισμός
“Τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων για εναέρια επιτήρηση»” ​​​​​​​“Modification of final submission date for the Public tender  “Procurement of UAV - Drone
Διαγωνισμός
"Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με τίτλο   «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου για την πρόληψη, άμεση επέμβαση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές" Modification of fina
Διαγωνισμός
Περίληψη Διακήρυξης Β΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για Στέγαση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε. του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας