Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναστολή της υπ’ αριθ 16200 ΦΔ 13 2023 από 01-09-2023 ΑΔΑΜ 23PROC013340034 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σε συμμόρφωση με το διατακτικό της υπ’ αριθ Α 885/2023 από 22 09 2023 Απόφασης 6ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ