Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Απόφαση τροποποίησης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός δύο (2) ελικοπτέρων Super Puma» (ΑΔΑΜ: 23PROC012207991 2023-02-28)