Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δεξαμενισμός οκτώ (8) πυροσβεστικών πλοίων, για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας πλαίσιο για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας / Πυροσβεστικού Σώματος