Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διακήρυξη Δράσης 2.2 "Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης", Υποέργο 2 "Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης" του ΑΙΓΙΣ