Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διακήρυξη «Προμήθεια Εξοπλισμού για την άμεση και την προσωρινή διαμονή πληθυσμού μετά την εκδήλωση καταστροφών» / Δράση 4.11 (β) του ΑΙΓΙΣ - Public Tender “Supply of equipment for population’s immediate and temporary accommodation after disaster events”