Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, για το έργο: «Ψηφιακές εφαρμογές Πολιτικής Προστασίας και συναφείς υπηρεσίες» του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ»