Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό  «Πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα»” “Clarifications for the Public tender “Fire-fighting vehicles and other means for the Greek Fire Service”