Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εξέταση αιτημάτων παροχής διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθ. 03/2021 Διακήρυξης για την προμήθεια ελαιολιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος