Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Hλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία του Άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση σύμβασης αναφορικά με: «Εξοπλισμό Εθελοντικών Οργανώσεων».