Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια κινητών κέντρων διοίκησης και επιτόπιου ελέγχου στις 13 Περιφέρειες»