Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

«Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθ. 03/2023 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος»