Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθ. 03/2024 Διακήρυξης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ηλεκτρονικός συστημικός διαγωνισμός: 347087)