Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθ. 06/2023 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας