Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων διαφόρων τύπων οχημάτων της ΓΓΠΠ / ΠΣ για το έτος 2024