Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας προς σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, για τη προμήθεια με αγορά ελαιολιπαντικών και πρόσθετων για 4 έτη