Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προμήθεια: (α)Τμήμα 1- Ιατρικός εξοπλισμός εντατικής θεραπείας, (β)Τμήμα 2- Εργαστηριακός Εξοπλισμός και Αναλώσιμα, (γ)Τμήμα 3- Εξοπλισμός μεταφοράς εμβολίων-κιβώτια, λοβοί, (δ)Τμήμα 4- Μέσα ατομικής προστασίας, με την ασφάλεια αυτών.