Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προμήθεια: (α)τμήμα 1- ιατρικός εξοπλισμός εντατικής θεραπείας, (β) τμήμα 2- εργαστηριακός εξοπλισμός και αναλώσιμα, (γ) τμήμα 3- εξοπλισμός μεταφοράς εμβολίων-κιβώτια, λοβοί, (δ) τμήμα 4- μέσα ατομικής προστασίας, με την ασφάλεια αυτών