Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

«Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση για τη χρηματοδοτική μίσθωση δώδεκα (12) καινούργιων αμεταχείριστων οχημάτων»