Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Σχέδιο για την Πρόληψη και Καταστολή Δασικών Πυρκαγιών στην Ιθάκη σε Συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής», εκτιμώμενης αξίας 30.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) .