Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα»” ​​​​​​​“Clarifications for the Public tender “Fire-fighting vehicles and other means for the Greek Fire Service”