Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

“Τροποποίηση διακήρυξης και καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια Συστημάτων πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης»” “Modification of the Public tender and its final submission date for «Procurement of fire detection and fire extinguishing