Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

“Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τα ««Συστήματα πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης»” ​​​​​​​“Modification of final submission date for the Public tender “Fire detection and fire extinguishing systems”