Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

“Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τα «Πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα»” - “Modification of final submission date for the Public tender “Fire-fighting vehicles and other means for the