Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

“Τροποποίηση της Διακήρυξης για την  «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ατομικού εξοπλισμού προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος» ​​​​​​​“Modification of the Tender “Supply of Personal Protective Equipment and personal equipment of Fire Brigade personn