Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

“Τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων για εναέρια επιτήρηση»” ​​​​​​​“Modification of final submission date for the Public tender  “Procurement of UAV - Drone