Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Όλα
Διακηρύξεις - Προμήθειες
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Διαγωνισμός
Hλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας προς σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια αεροπορικού καυσίμου JET A-1 για τα μισθωμένα και ιδιόκτητα ελικόπτερα του ΠΣ
Διαγωνισμός
Προμήθεια: (α)Τμήμα 1- Ιατρικός εξοπλισμός εντατικής θεραπείας, (β)Τμήμα 2- Εργαστηριακός Εξοπλισμός και Αναλώσιμα, (γ)Τμήμα 3- Εξοπλισμός μεταφοράς εμβολίων-κιβώτια, λοβοί, (δ)Τμήμα 4- Μέσα ατομικής προστασίας, με την ασφάλεια αυτών.
Διαγωνισμός
«Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθ. 03/2023 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος».
Διαγωνισμός
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός δύο (2) ελικοπτέρων Super Puma».
Πρόσκληση
Invitation to participate in a preliminary consultation. Purchase of three (3) helicopters for the transportation of the GSCP incident management team and medical missions.
Πρόσκληση
Invitation to participate in a preliminary consultation. Supply of 3 aircraft as air operations centers.
Πρόσκληση
Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση. Αγορά τριών (3) ελικοπτέρων μεταφοράς της ομάδας διαχείρισης περιστατικών ΓΓΠΠ και υγειονομικών αποστολών.
Πρόσκληση
Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση. Προμήθεια 3 αεροσκαφών ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων.
Διαγωνισμός
Παροχή διευκρίνισης για την προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών ( τύπου bailey)
Διαγωνισμός
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός δύο (2) ελικοπτέρων Super Puma»
Διαγωνισμός
Διευκρινίσεις για διαγωνισμό για την «Προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών (τύπου Bailey) για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών»
Προκήρυξη
Απόφαση τροποποίησης της ημερομηνίας υποβολής προσφορών 2023 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών (τύπου Bailey)