Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Όλα
Διακηρύξεις - Προμήθειες
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Πρόσκληση
Πρόσκληση 2851 για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση για (1) Δικινητήριο Jet Aεροσκάφος μεταφοράς ομάδας
Διαγωνισμός
Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια με αγορά εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τις ανάγκες της ΓΓΠΠ
Διαγωνισμός
Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 03/2023 Διακήρυξης ΓΓΠΠ
Διαγωνισμός
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης για την Προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών τύπου Bailey
Προκήρυξη
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών τύπου Bailey για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
Διαγωνισμός
Απόφαση τροποποίησης της ημερομηνίας για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών στο πλαίσιο του από 24 Ιανουαρίου 2023 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την Προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών τύπου Bailey
Διαγωνισμός
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός προς σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, για δεξαμενισμό 8 πυροσβεστικών πλοίων για τις ανάγκες της ΓΓΠΠ/ΠΣ
Διαγωνισμός
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την Προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών τύπου Bailey για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
Διαγωνισμός
Διακήρυξη 03_2023 για προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας / Πυροσβεστικού Σώματος.
Πρόσκληση
Πρόσκληση σε προκαταρκτική διαβούλευση 393_2023
Διαγωνισμός
Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 20/2022 Διακήρυξης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ηλεκτρονικός συστημικός διαγωνισμός: 178749)
Διαγωνισμός
Επαναληπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για προμήθεια Ορειβατικού εξοπλισμού και εξοπλισμού διάσωσης σε υδάτινο περιβάλλον για το ΠΣ