Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Όλα
Διακηρύξεις - Προμήθειες
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Διαγωνισμός
Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό  «Πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα»” “Clarifications for the Public tender “Fire-fighting vehicles and other means for the Greek Fire Service”
Διαγωνισμός
Παροχή διευκρινήσεων και παρατάσεων προθεσμιών της υπ’ αριθ. 1/2024 Διακήρυξης ΓΓΠΠ ΠΣ
Διαγωνισμός
Παροχή διευκρινίσεων, τροποποίηση και παράταση προθεσμιών της υπ’ αριθ. 21/2023 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Διαγωνισμός
Παροχή διευκρινίσεων της υπ’ αριθ. 22/2023 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ηλεκτρονικός συστημικός διαγωνισμός: 284432)
Διαγωνισμός
“Τροποποίηση διακήρυξης και καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τα «Πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα»” ​​​​​​​“Modification of the Public tender and its final submission date for the «Fire-fighting vehicles and oth
Διαγωνισμός
“Τροποποίηση διακήρυξης και καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια Συστημάτων πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης»” “Modification of the Public tender and its final submission date for «Procurement of fire detection and fire extinguishing
Διαγωνισμός
Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση για την αγορά δέκα (10) πυροσβεστικών ελικοπτέρων μεσαίου τύπου, της αναμορφωμένης δράσης 4.1 του εθνικού προγράμματος Πολιτικής Προστασίας "ΑΙΓΙΣ"
Διαγωνισμός
“Διευκρινίσεις για τα τμήματα 1,6 και 13 της Διακήρυξης «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και «Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, Περιφερειακά-Τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς» (ΕΞΟΠΛ
Διαγωνισμός
“Διευκρινίσεις για τα “«Συστήματα πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης»” ​​​​​​​“Clarifications for the Public tender “Fire detection and fire extinguishing systems”
Διαγωνισμός
Πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα»” ​​​​​​​“Clarifications for the Public tender “Fire-fighting vehicles and other means for the Greek Fire Service”
Διαγωνισμός
Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ατομικού εξοπλισμού προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος»
Διαγωνισμός
Διακήρυξη «Προμήθεια μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων για εναέρια επιτήρηση»” ​​​​​​​“Public Tender “Procurement of UAV - Drones for aerial surveillance”.