Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Όλα
Διακηρύξεις - Προμήθειες
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Διαγωνισμός
Διακήρυξη Δράσης 2.2 "Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης", Υποέργο 2 "Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης" του ΑΙΓΙΣ
Διαγωνισμός
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υπ’ αριθ. 02/2024 Διακήρυξη Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ηλεκτρονικός συστημικός διαγωνισμός: 284310)
Διαγωνισμός
Παροχή διευκρινήσεων της υπ’ αριθ. 06/2024 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Πυροσβεστικού Σώματος
Διαγωνισμός
«Παροχή διευκρινήσεων της υπ’ αριθ. 08/2024 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Πυροσβεστικού Σώματος».
Διαγωνισμός
“Τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων για εναέρια επιτήρηση»” ​​​​​​​“Modification of final submission date for the Public tender  “Procurement of UAV - Drone
Διαγωνισμός
"Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με τίτλο   «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου για την πρόληψη, άμεση επέμβαση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές" Modification of fina
Διαγωνισμός
Περίληψη Διακήρυξης Β΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για Στέγαση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε. του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Διαγωνισμός
Διακήρυξη - ΔΡΑΣΗ 2.11 ΑΙΓΙΣ "Αναβάθμιση/Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών 112 – Next Generation 112 κ.λπ."
Διαγωνισμός
Διακήρυξη «Προμήθεια Πυροσβεστικών Ελικοπτέρων Μεσαίου Τύπου» - Public tender “Provision of Medium Type/ Size firefighter helicopters”
Διαγωνισμός
Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων για εναέρια επιτήρηση» - Clarifications for the Public tender “Procurement of UAV - Drones for aerial surveillance"
Διαγωνισμός
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Διαγωνισμός
Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, για το έργο: «Ψηφιακές εφαρμογές Πολιτικής Προστασίας και συναφείς υπηρεσίες» του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ»