Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Όλα
Διακηρύξεις - Προμήθειες
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Διαγωνισμός
Προμήθεια ειδικών μέσων περιπολίας και απομάκρυνσης πολιτών (Δράση 4.7 του ΑΙΓΙΣ)
Διαγωνισμός
Διακήρυξη α΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε. του ΥΚΚΠΠ στην Δ.Ε. Πατρέων
Διαγωνισμός
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 06/2024 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Διαγωνισμός
Οχήματα Επιτήρησης Αγροδασικών Περιοχών για τη Δασική Υπηρεσία
Διαγωνισμός
Τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων για εναέρια επιτήρηση»
Διαγωνισμός
Hλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία του Άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση σύμβασης αναφορικά με: «Εξοπλισμό Εθελοντικών Οργανώσεων».
Διαγωνισμός
Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε. του ΥΚΚΠΠ στην Δ.Ε. Πατρέων
Διαγωνισμός
Τροποποιήσεις διακήρυξης για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων για εναέρια επιτήρηση»
Διαγωνισμός
Διευκρινίσεις για την «Προμήθεια μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων για εναέρια επιτήρηση»
Διαγωνισμός
Διακήρυξη «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου για την πρόληψη, άμεση επέμβαση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές»
Διαγωνισμός
Τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων για εναέρια επιτήρηση»
Διαγωνισμός
Δεξαμενισμός οκτώ (8) πυροσβεστικών πλοίων, για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας πλαίσιο για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας / Πυροσβεστικού Σώματος