Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Όλα
Διακηρύξεις - Προμήθειες
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Προκήρυξη
Διακήρυξη 14/2022- Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για δεξαμενισμό των Πυροσβεστικών Πλοίων, Π/Π13 «ΠΥΡΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ» και Π/Π11 «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για ΓΓΠΠ/ΠΣ
Προκήρυξη
Διακήρυξη 12/2022 – ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας 2 περονοφόρων οχημάτων και 4 ραμπών φόρτωσης για Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας /Πυροσβεστικό Σώμα
Διαγωνισμός
Πρόσκληση για διαβούλευση οχημάτων
Διαγωνισμός
Δημόσια Διαβούλευση Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων
Διαγωνισμός
Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση
Διαγωνισμός
Παροχή Διευκρινήσεων επί της υπ’ αριθ. 7/2022 Διακήρυξης ΓΓΠΠ
Διαγωνισμός
Απόφαση διευκρινήσεων επί των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 3/2022 ΓΓΠΠ
Διαγωνισμός
Απόφαση διευκρινήσεων επί των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 7/2022 ΓΓΠΠ
Διαγωνισμός
Διευκρινήσεις επί των γενικών όρων συμμετοχής της υπ’ αριθ. 7/2022 Διακήρυξης ΓΓΠΠ
Διαγωνισμός
Εκμίσθωση και εκμετάλλευση κυλικείου – εστιατορίου στο χώρο εστίασης του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας / Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Διαγωνισμός
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 07/2022 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Διαγωνισμός
Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός σε ευρώ - Ελεύθερο για τη προμήθεια των κάτωθι τμημάτων (ειδών): 1) Eξοπλισμός φωτισμού 2) Ιατρικός εξοπλισμός για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας