Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Όλα
Διακηρύξεις - Προμήθειες
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Διαγωνισμός
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «Κινητά κέντρα διοίκησης & επιτόπιου ελέγχου στις 13 Περιφέρειες» - Διευκρινήσεις / Public tender for the “Mobile administration & on-site control centers in the 13 Regions” - Clarifications
Διαγωνισμός
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «Κινητά κέντρα διοίκησης & επιτόπιου ελέγχου στις 13 Περιφέρειες» - Τροποποίηση της διακήρυξης
Διαγωνισμός
Διακήρυξη «Προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων και άλλων μέσων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα».
Διαγωνισμός
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τα Κινητά κέντρα διοίκησης & επιτόπιου ελέγχου στις 13 Περιφέρειες - Διευκρινήσεις
Διαγωνισμός
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Κινητά κέντρα διοίκησης & επιτόπιου ελέγχου στις 13 Περιφέρειες» - Τροποποίηση της διακήρυξης
Διαγωνισμός
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια κρανών αστικών και κρανών δασοπυρόσβεσης
Διαγωνισμός
Διακήρυξη «Αναβάθμιση  – εκσυγχρονισμός δύο (2) ελικοπτέρων Super Puma» - Διευκρινήσεις
Διαγωνισμός
Eπαναληπτικός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια με αγορά δύο (2) ειδικών διασωστικών οχημάτων μετακίνησης σε χιόνι (snowmobile) για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος
Διαγωνισμός
Τροποποίηση επί των όρων της υπ’ αριθ. 02/2023 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας / Πυροσβεστικού Σώματος
Διαγωνισμός
«Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθ. 06/2023 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Πρόσκληση
Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Σχέδιο για την Πρόληψη και Καταστολή Δασικών Πυρκαγιών στην Ιθάκη σε Συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής», εκτιμώμενης αξίας 30.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) .
Διαγωνισμός
Διακήρυξη «Αναβάθμιση  – εκσυγχρονισμός δύο (2) ελικοπτέρων Super Puma» - τροποποίηση της διακήρυξης. Public tender “Upgrade - modernization of two (2) Super Pumas” - Amendment of the public tender