Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οι ετήσιοι στόχοι κάθε Υπουργείου αποτυπώνονται στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ). Εξειδικεύοντας σε δράσεις και έργα, τα ΕΣΔ των Υπουργείων συνθέτουν τον κυβερνητικό προγραμματισμό. Εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο κάθε έτους και αναρτώνται στο διαδίκτυο ώστε να είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες.