Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δήμος Δυτικής Λέσβου (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ)

09/07/2024

Παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εκτός από την Δημοτική Ενότητα Καλλονής (ΑΔΑ: 6Ε5Γ46ΝΠΙΘ-ΗΤ3)

pdf
ΑΠ Α2971 Παράταση Κήρυξης Δήμος Δυτικής Λέσβου 6Ε5Γ46ΝΠΙΘ-ΗΤ3