Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δήμος Δυτικής Λέσβου (ΣΕΙΣΜΟΣ)

13/01/2023

Κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΑΔΑ: Ω87Υ46ΝΠΙΘ-9Ω6)

pdf
ΑΠ Α111 ΚΗΡΥΞΗ Δ Δυτικης Λεσβου ΣΕΙΣΜΟΣ Ω87Υ46ΝΠΙΘ-9Ω6