Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δήμος Δυτικής Μάνης (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ)

23/05/2024

Κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Τραχήλας της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ρ12446ΝΠΙΘ-ΝΨΗ)

pdf
ΑΠ Α2008 Απόφαση Κήρυξης Δήμος Δυτικής Μάνης Ρ12446ΝΠΙΘ-ΝΨΗ