Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δήμος Φυλής (ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ)

06/12/2023

Παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΡΟΠ46ΝΠΙΘ-ΛΟ4)

pdf
ΑΠ Α5168 Παράταση Κήρυξης Δήμος Φυλής ΨΡΟΠ46ΝΠΙΘ-ΛΟ4